TERAPIA MANUALNA

Zabiegi z wykorzystaniem urządzenia RF Diathermy Lavatron 250 diametralnie różnią się od znanych wcześniej zabiegów diatermii. Dotychczas możliwe było działanie tzw. metodą stabilną (gdzie dwie elektrody umieszczone są nieruchomo na ciele pacjenta), teraz urządzenie pozwala nam na zabieg wykonywany tzw. metodą labilną (jedna elektroda bierna umieszczona zostaje na ciele pacjenta, natomiast drugą elektrodą czynną terapeuta wykonuje zabieg). W takiej konfiguracji elektrod istnieje możliwość łączenia zabiegu z terapiami manualnymi (technikami masażu głębokiego, ruchami biernymi lub czynnymi w stawie).